• CIN/SIL anormallikleri için tedavi protokolü, en etkili hastalık yönetimini sağlamak için rafine edilmiştir. Örneğin, düşük dereceli lezyonların cerrahi olmayan yönetimi[...]

  • Utahmed  1978'deki kuruluşundan bu yana, hayat kurtaran özel tıbbi cihazlarının dünya çapında bulunabilirliğini sürekli olarak artırmaya çalışmış ve 300'den fazla[...]

  • Basınç torbası, sıvılara basınç uygulamak için kullanılan esnek bir torbadır. Laboratuvarlarda, kimya ve biyoloji gibi çeşitli amaçlar için kullanılırlar. Basınç[...]

  • Esmark bandajı, koldan ve bacaktan gelen ciddi kanamaları durdurmak için kullanılan bir turnike türüdür. Atardamarlara basınç uygulayarak kanamayı durdurur. Esmark[...]

  • Obstetrik vakum çanı, doğum sırasında bebeğin başını çekmeye yardımcı olmak için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Vakum çanı, silikon veya plastikten[...]

  • Pnömatik turnike, bir uzuvda kan akışını geçici olarak durdurmak için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Cerrahi operasyonlar sırasında kanamayı kontrol altına[...]