Tıbbi uygulamalarınızı dijitalleştirin .Dijital teşhis ölçümleri, Hasta kayıtlarının anında saklanması ve kullanılabilirliği, AI klinik önerileri

Modüler ve kullanıcı dostu bir sistem

Modüler ve kullanıcı dostu bir sistem MESI mTABLET, çok çeşitli donanım modülleri, yazılım uzantıları ve farklı entegrasyon seçenekleriyle öngörücü tıbbi değerlendirme sağlar

  • 12 derivasyonlu EKG

  • Ayak Bileği-Kol İndeksi

  • Ayak-Kol İndeksi

  • Birincil Spirometri

  • Tansiyon

  • Nabız oksimetresi

Teşhis olanaklarını geliştiren ve birinci basamak muayenesinin potansiyelini genişleten yazılım uzantıları.

Dijital elektrokardiyogram ,En akıllı kablosuz Ayak Bileği-Kol İndeksi,En çok yönlü dijital spirometre,En basit kablosuz Ayak-Kol İndeksi,Tansiyon,Nabız oksimetresi,En esnek nabız oksimetresi,6 dakikalık yürüme testi,Basitleştirilmiş kardiyopulmoner değerlendirme,Hastaya özel ortalama tansiyon uygulaması,Kollar arası farkı tek adımda belirleyin,Ortalama ikili kan basıncı,Özelleştirilebilir ikili ortalama kan basıncı uygulaması,İleri arteriyel yaş değerlendirmesi,Doğru ve hızlı spirometri ölçümü,Göğüs hastalıkları uygulamaları için tanısal spirometri.